Medborgardialogen

Skövde Kommun
2013-02-01
Skövde

Medborgardialogen

Medborgardialogen är ett projekt som Skövde Kommun, tillsammans med Sveriges ungdomsråd jobbar med under hela 2014. Ett projekt som handlar om hur unga människor ska få större chans att påverka och göra sin röst hörd. Vi fick i uppdrag att skapa en rolig kommunikaton kring eventet, både som utskick, men också fysiskt på plats.

"Fantastisk utsmyckning av stadshuset i demokratins tecken utförd av Kavat eventbyrå inför vår Kickoff kring medborgardialog med fokus på unga."
Christina Nettelbladh Malm, Skövde Kommun