Invigning av Dryport Skaraborg och Södra skogsägarnas terminaler

Skaraborg Logistic Center
2014-06-10
Falköping

Invigning av Dryport Skaraborg och Södra skogsägarnas terminaler

Kavats hade i uppdrag att projektkoordinera invigningen för Dryport Skaraborg och Falköpingspendeln som genomfördes i samband med Södra Skogsägarnas invigning av sin terminal. Kavat hade ansvar för att sköta planeringen inför evenemanget och koordineringen av genomförandet på plats.