Hallpressens personalevent

Hallpressen
2014-06-05
Jönköping

Hallpressens personalevent

Kavats uppdrag var att projektkoordinera Hallpressens personalevenemang på Grand Hotel och Jönköpings Teater. Uppdraget innebar att ha total översikt över projektet och synka bokningar, tillgodose tekniska behov, sköta inramning av lokaler i Hallpressenstil, skapa kreativa inslag under dagen för att bidra med energi samt sköta flöde och logistik under dagen.