Återinvigning av Kurorten Mösseberg

Återinvigning av Kurorten Mösseberg
2011-05-13
Kurorten Mösseberg

Återinvigning av Kurorten Mösseberg

Kurorten Mösseberg som har en historia som sträcker säg ända tillbaka till mitten på 1800-talet, drabbades år 2010 av en brand och stora delar av de vackra salongerna och matsalen förstördes.

Kavat fick i uppdrag att ta hand om återinvigningen av denna fantastiskt vackra byggnad. Vi skapade en dag som byggde på Kurortens historia. På plats hade vi skådespelare som agerade människor från förr, som enligt historien har besökt Mösseberg. Vi skapade rundvandringar i huset, där gudier berättade om byggnaden och hur verksamheten såg ut förr och idag. 
Självklart inleddes det hela med en pampig invigning av stadens trumkår!